Mẫu số 21, nhà vườn 1 tầng 4 phòng ngủ 1.05 tỷ đồng

M ẫu số 21, Bi ệ t th ự nhà v ườ n 1 t ầ ng 4 phòng ng ủ T ổ ng quan thi ế t k ế ,...

Liên hệ

Mẫu số 19, nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ diện tích 10x25 m2

Nhà v ườ n 1 t ầ ng 3 phòng ng ủ di ệ n tích 10x25 m2 T ổ ng quát thi ế t k ế , ý t ưở ng xây...

Liên hệ

Mẫu số 18, nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ 155 m2

M ẫ u s ố 18 có di ệ n tích 155m2 v ớ i không gian bao g ồ m T ổ ng quan thi ế t k ế , khái quát...

Liên hệ

Mẫu số 17, Nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ diện tích 140 m2

M ẫ u s ố 17 có di ệ n tích 140m2 v ớ i khách, b ế p, phòng th ờ , 3 phòng ng ủ và 2 v ệ sinh (1chung và 1...

Liên hệ

Mẫu số 16, Nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ 120 m2

M ẫ u 16 có di ệ n tích đ ấ t yêu c ầ u 15,5x13,7m – M ẫ u hi ệ n t ạ i đ ượ c kttv cho trên kh ổ đ ấ...

Liên hệ

Mẫu số 15, Nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ 180m2 Mr Thế

T ổng quan thiết kế, ý tưởng xây dựng nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ tân cổ điển Đem đến một...

Liên hệ

Mẫu số 14, Nhà vườn 1 tầng 4 phòng ngủ bếp rời

Thi ế t k ế bi ệ t th ự 1 t ầ ng 4 phòng ng ủ b ế p r ờ i T ổ ng quan thi ế t...

Liên hệ

Mẫu số 13, Nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ

Thi ế t k ế nhà v ườ n 1 t ầ ng T ổ ng quan thi ế t k ế , ý t ưở ng xây d ự ng ...

Liên hệ

Mẫu số 12, Nhà vườn 1,5 tầng 3 phòng ngủ

Mẫu nhà số 12, Nhà vườn 1,5 tầng 3 phòng ngủ Tổng quan thiết kế, ý tưởng Nhà vườn 1,5 tầng 3 phòng...

Liên hệ

Mẫu số 11, Nhà vườn 1 tầng 4 phòng ngủ 1 phòng thờ

Nhà mẫu số 11, Nhà vườn 1 tầng 4 phòng ngủ 1 phòng thờ Tổng quan thiết kế, ý tưởng nhà vườn...

Liên hệ

Mẫu số 10, Nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ 1 phòng thờ.

Mẫu số 10, Nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ 1 phòng thờ. Tổng quan thiết kế,...

Liên hệ

Mẫu số 09 Nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ

Tổng quát thiết kế, ý tưởng Nhà vườn 1 tầng ba phòng ngủ Hướng tới thiết kế...

Liên hệ

Mẫu số 08, Nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ.

Tổng quan thiết kế, ý tưởng nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ Hướng tới thiết kế hiện...

Liên hệ

Mẫu số 07, Nhà vườn 1 tầng 2 phòng ngủ

Mẫu số 07, Nhà vườn 1 tầng 2 phòng ngủ Tổng quát thiết kế, ý tưởng Nhà vườn 1 tầng hai phòng ngủ ...

Liên hệ

Mẫu số 06, Nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ

Mẫu số 06, Nhà vườn 1 tầng 3 phòng ngủ ...

Liên hệ

Mẫu số 05, Nhà vườn 1 tầng 2 phòng ngủ

Mẫu số 05, Nhà vườn 1 tầng 2 phòng ngủ Tổng quát thiết kế, ý tưởng Nhà vườn 1 tầng 2 phòng ngủ phòng ngủ mẫu 05 ...

Liên hệ

Mẫu số 04, Nhà vườn mái thái 1 tầng 2 phòng ngủ

Mẫu 04, Nhà vườn mái thái 1 tầng 2 phòng ngủ Tổng quát thiết kế, ý tưởng Nhà vườn...

Liên hệ

Mẫu số 03, Nhà vườn 1 tầng 2 phòng ngủ

Mẫu 03, Nhà vườn 1 tầng 2 phòng ngủ Tổng quát thiết kế, ý...

Liên hệ

KIẾN TRÚC TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TÂN VIỆT
Địa chỉ: 368 Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội
Phòng thiết kế: 1804B tòa nhà số 7 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.
VPDG Quảng Ninh: Số 67 Hòa Lạc - Móng Cái
Xưởng sản xuất: Canh Nậu - Dị Nậu - Thạch Thất - Hà Nội
Tel: 0945069424 - 0983742885.
Website: kientructanviet.vn
Email: kientructanviet1@gmail.com
Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng